เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับคณะสพฐ. และคณะกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 โดยร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน การกำหนดแผนการจัดการศึกษา 5 ปีของโรงเรียนบ้านพระนอน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง