เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานสัมพันธ์ วันวิชาการ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายสายัณต์ กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในภาคการแสดงบนเวที และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านริมใต้ หน่วยงานราชการและเอกชน ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่ริม โรงเรียนมาริมวิทยาคม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และชมรมมาบ้านกองพันพัฒนาที่ 3 ภายในงานมีการออกร้านค้าของหน่วยงานราชการ เอกชน และกาดหมั่ว พร้อมกันนี้ ได้นำประธานเดินชมนิทรรศการของนักเรียนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง