เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตาม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหอพัก 700 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 จังหวัดเขียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯจำนวน 500 คน  โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุทธิขัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เขียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะผู้กำกับลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง