เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองได้จัดพิธีปิดโครงการแดร์(D.A.R.E) และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแดร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองและโรงเรียนบ้านเมืองขอน ขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้     พันตำรวจเอก ณฐภณ แก้วกำเนิดประธานในพิธี และร.ต.ท สุพรรณ ใจเปี้ย คุณครูแดร์         นายพิรุฬห์วัฒน์  อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นายดำรง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองขอน และคณะครูทุกท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง