เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดยดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดัลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านพระนอน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ผะหญาล้านนา และวัดพระนอน(ขอนม่วง)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง