เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน จัดกิจกรรมอำลาสถาบันแด่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพระนอน60 โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ได้มีมาตราการป้องกัน คือ ให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง