เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 มีนาคม 2563  ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ห้องประชุม ห้องทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม และอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2563 ส่วนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 จะเป็นการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและนอกอาคารสำนักงาน โดยในงานนี้บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยกันทำความสะอาดอย่างแข็งขั้น และมีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และใส่ถุงมือยาง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง