เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 21 เมษายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีลูกเสือ โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย และโรงเรียน/นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ โรงเรียนแม่ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง