เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมการ “อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ที่ตั้งของโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง