เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทางไกล ผ่านระบบVideo Conferenceโดยใช้แอปพลิเคชัน Classroom และทาง YOUTUBE ช่อง สพป.เชียงใหม่เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ถ่ายทอดสดจากศูนย์ประชุมทางไกลในองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานแจ้งข่าวสารเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 19 พร้อมกันนี้ นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และนางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลการประชุมด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง