เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะ เดินสายทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ(อ.แม่ริม,อ.แม่แตง,อ.สะเมิง,อ.พร้าว,อ.สันทราย) เพื่อกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจ แนะนำ พร้อมรับทราบปัญหา จากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) เริ่มออกอากาศ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) มีแนวทางที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการรับชมการถ่ายทอดการเรียนการสอน โดยแต่ละโรงเรียนจะนำใบงานไปแจกและทำความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองถึงที่บ้าน รวมทั้งจะเวียนมาเยี่ยมที่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, จัดช่องทางการสื่อสาร ให้การปรึกษาระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนทางโทรศัพท์, ตั้งกลุ่มไลน์ รับฟังปัญหาและพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีทีมกลุ่มศึกษานิเทศก์, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับ 6 ช่องทางรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้แก่ 1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51, 2.ทีวีดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186-200, 3.ทีวีดาวเทียม C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337-348, 4.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th, 5.แอพพลิเคชั่น DLTV, 6.ช่อง Youtube DLTV1-DLTV15

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง