เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการสรรหาจำนวน 24 คน และได้ทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข มีการเว้นระห่างทางสังคม ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ การตวรจค้นร่างกายและสิ่งของไม่ให้นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ การจัดห้องสอบเว้นระยะไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าสอบทุกคนว่ามีความโปร่งใสและปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง