เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2ได้รับรายงานจากโรงเรียนบ้านแม่ลานคำว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 22พฤษภาคม 2563เวลาประมาณ 17.00  น. มีผู้ปกครองนักเรียนแจ้งว่า เด็กชายเก่งการ  โชโด๊ะ นักเรียนชั้นม.3โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้ผูกคอเสียชีวิตในห้องนอน ณ บ้านเลขที่50/4หมู่ 16ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  นายสมบัติ ชุมภูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ และว่าที่ ร.ต. กิตติพงศ์ พลเยี่ยม ครูประจำชั้น รายงานถึงสาเหตุการผูกคอเสียชีวิตว่าเนื่องมาจากเป็นโรคซึมเศร้า  ทางคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในการจัดงานต่างๆ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

ส่วนในวันเสาร์ที่ 23พฤษภาคม 2563ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.) สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นำโดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2และคณะ ได้เดินทางไปบ้านแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนักเรียนดังกล่าว โดยนายสมบัติ ชุมภูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ และว่าที่ ร.ต. กิตติพงศ์ พลเยี่ยม ครูประจำชั้น รายงานถึงสาเหตุการผูกคอเสียชีวิตของเด็กชายเก่งการ  โชโด๊ะ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้ผูกคอเสียชีวิตในห้องนอน ณ บ้านเลขที่50/4 หมู่ 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น. ว่าเนื่องมาจากเป็นโรคซึมเศร้า และร่วมงานพิธีเผาศพ เด็กชายเก่งการ โชโด๊ะ  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปกครอง  และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ในเบื้องต้นทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองจากเงินกองทุนครองราชย์ 60ปี จำนวน 2,000บาท และจากเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2จำนวน 2,000บาท  และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป                                                                                                                                                                 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง