เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 25 พ.ค.63 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ โรงเรียนสันทรายหลวง องสันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนางานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา  และดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บรรยายแนวทางการดำเนินงาน โดยมี นายประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง ประธานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อขยายผลไปสู่สถานศึกษาในสังกัดต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง