เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (สตผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกเขตพื้นที่ นำเสนอการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก ปชส.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง