เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย “การอบรมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน” จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27พฤษภาคม 2563พร้อมกันนี้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้บรรยายแนวทางการดำเนินงานในช่วงเตรียมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วย

นายกำธร จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะลวงนอก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกนนำ 8โรงเรียนในอำเภอแม่ริม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีคุณลักษณะสุขดีเก่ง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นจำนวน 3รุ่นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 180คน จาก 8โรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอกจำนวน 17คน, โรงเรียนบ้านป่าติ้ว จำนวน 19คน, โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จำนวน 15คน, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จำนวน 25คน, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง จำนวน 21คน, โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จำนวน 9คน, โรงเรียนบ้านน้ำริน จำนวน 9คน และโรงเรียนบ้านริมใต้ จำนวน 51คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง