เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับชมรมผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 จัดกิจกรรม "ออมสิน เติมฝัน ปันสุขยุค Covid-19" เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬา และถุงปันสุข ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋, โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ในการนี้นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่โต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งในฐานะธนาคารเพื่อประชาชนทุกระดับ การเป็นสถาบันที่ดูแลสังคมชุมชน เยาวชน พนักงานและสิ่งแวดล้อมพันธกิจหลักที่สำคัญของธนาคารออมสิน คือ การดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
187
เมื่อวานนี้
557
เดือนนี้
10,932
เดือนที่แล้ว
14,134
ปีนี้
25,066
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง