เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าในในการดำเนินงานคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษและบบมีเงื่อนไข และติดตามทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนนี้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บรรยายพิเศษแก่ครูผู้รับการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด 19) ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ผู้เข้ารับการประชุม ต้องใส่หน้ากากอนามัย, มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล, มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง