เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (ITA : Online 2020) และการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

โดย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตสุจริต ชี้แจงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (ITA : Online 2020) สร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง