เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมประชุมสรุปผลการติตตามการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สัปดาห์ 4 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะครูเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่   8-12 มิถุนายน 2563 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูได้ติดตาม ช่วยเหลือผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทางไกล DLTVอย่างใกล้ชิด และร่วมกันวางแผนในการจัดเตรียมความพร้อมของอาคาร สถานที่ ความปลอดภัยของนักเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID - 19)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง