เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

https://www.cme2.go.th/news/cme2/main/job_postings_show?pid=1294#contentmenu

 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

https://www.cme2.go.th/news/cme2/main/job_postings_show?pid=1293#contentmenu

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง