เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนและพัฒนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตะมาน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนารบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกำหนดการจัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนแกนนำวิถีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมกันนี้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง