เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอนเข้าร่วมแสดงในงานสรงน้ำพระ ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้ทำการแสดงจำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่ ชุดที่ 1 การแสดงฟ้อนขันดอก ชุดที่ 2 การแสดงฟ้อนที

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง