เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ โดยบูรณาการตาม “โครงการ Boot Camp ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายรวมทั้งให้กำลังแก่ผู้รับการอบรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง