เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มอบโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.ชม.เขต 2 เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งขอบคุณทางโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศพายัพที่ส่งมอบน้ำใจจากพี่สู่น้องในโรงเรียนขนาดเล็กในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง