เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี โดยเริ่มจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชันย์ จากนั้นประธานในพิธี นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  จากนั้นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วม นามถวายพระพร ณ ห้องพิฆเนศ สพป.เชียงใหม่เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง