เว็บไซต์ในเครือ   :           

การคัดเลือก Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 63 สพป.เชียงใหม่ เขต 2จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประธานพิธีเปิดโดยรองบรรจงศักดิ์ สมส่วน กล่าวรายงานโดย ผอ.กลุ่ม นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ทั้งนี้ได้เชิญประธานศูนย์,ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 5อำเภอร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณา,และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย จัดขึ้น ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง