เว็บไซต์ในเครือ   :           

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เปิดงานกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม  ร่วมมือโรงเรียนบ้านพระนอน  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  คณะเทคนิคการแพทย์  จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม  โดยความร่วมมือของคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชารังสีเทคนิค  สาขาวิชากิจกรรมบำบัด  และสาขาวิชารังสีเทคนิค.  จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านพระนอนตลอดภาคเรียน  ในโครงการ “ เสริมสร้างทักษะความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่”  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา  ประธานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 กล่าวต้อนรับ. และ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรประเสริฐ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้มี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มาร่วมให้กำลังใจ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ภายหลังพิธีเปิดได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง