เว็บไซต์ในเครือ   :           

 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณพิชญาพร สุภิณณพงษ์ และนายแพทย์ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมไอศกรีม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้เด็ก ๆ รร.บ้านพระนอน โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 205 คน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง