เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยในงานมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ความหมายของวิทยาศาสตร์คืออะไร เทคโนโลยีคืออะไร บิดาวิทยาศาสตร์ชาติไทยคือใคร และ  ได้จัดฐานกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมการประกวดชุด รีไซเคิล เพื่อรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง