เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ทำการตรวจประเมินร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในการแบกกระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง