เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สมนึก นาห้วยทราย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.3 รร.บ้านแม่โต๋ และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ โรงเรียนรัปปาปอร์ต และโรงเรียนบ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง