เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 2 กันยายน 263  ดร.สมนึก นาห้วยทราย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาราชการฯ พร้อมด้วยบุคลากร และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้นรับ คณะศึกษาดูงานจากสพป.สิงห์บุรี นำโดย ดร.ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขต นำคณะ จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมกลุ่มต่างๆภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง