เว็บไซต์ในเครือ   :           

สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย

นายชลอ คชาประดิษฐ์ , ดร.สมนึก นาห้วยทราย และนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ฟรีเครดิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง