เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยาน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริตให้แก่ ครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน เพื่อจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสามืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนจากชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.ชม.2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.ชม.2กล่าวว่า ทางสพป.ชม.2 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ปปช. จำนวน 50,000 บาท จัดทำ “โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา” เป็นกิจกกรรมหนึ่งใน “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้นำนักเรียนจำนวน 30 คนและครู จำนวน 10 คน จาก 10 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มาฝึกปฏิบัติทำคลิปวิดีโอ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา และได้รับความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ 3 ท่าน ซึ่งเป็นวิทยากรจิตอาสามืออาชีพในการผลิตสื่อชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี (ศิษย์เก่า รหัส 36)  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชม.2  2. คุณสุณิสา เมืองแก้ว (ศิษย์เก่า รหัส 36) นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คุณวรนัย ไชยวงค์ญาติ (ศิษย์เก่า รหัส 38)  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีความคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ จะกลับไปผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์เผยแพร่ต่อสาธารณะชน และเป็นแกนนำให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนตนเองและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้

สล็อตออนไลน์ฟรีเครด

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
248
เมื่อวานนี้
508
เดือนนี้
6,280
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,795
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง