เว็บไซต์ในเครือ   :           

เปิดโอกาสผู้แทนครูร่วมพิจารณาความดีความชอบ

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ 2/63 โดยได้เชิญผู้แทนครู, ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 อำเภอ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการพัฒนาองค์กร, และเพื่อโปร่งใสและมีธรรมมาภิบาล

ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.ชม.2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง