เว็บไซต์ในเครือ   :           

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่หนทางแห่งความสำเร็จ

สพป.เชียงใหม่ 2 & สพป.ชลบุรี 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะทีมบริหารองค์กร บุคลากรกลุ่มต่างๆ ในสังกัด รวมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่าย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารสำนักงานเขตสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online

ที่ สพป.ชลบุรี เขต 1อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการบริหารงานสู่ความสำเร็จ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายสุจริตอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง