เว็บไซต์ในเครือ   :           

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่หนทางแห่งความสำเร็จ

สพป.เชียงใหม่ 2 & สพป.สุพรรณบุรี 3

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะทีมบริหารองค์กร บุคลากรกลุ่มต่างๆ ในสังกัด รวมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่าย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารสำนักงานเขตสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการบริหารงานสู่ความสำเร็จ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายสุจริตอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง