เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดอบรมการทำแผนและการรายงานผ่านระบบeMENSCR

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ eMENSCR” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ได้รับเกียรติจาก นายประกอบ ทองดำ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1 และนายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง