เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ถวายกฐินสร้างโบสถ์ “ผืนผ้าแห่งศรัทธา มาต๋ามหน้า” บุญประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดสระฉัททันต์(บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง