เว็บไซต์ในเครือ   :           

ผอ.สพป.ชม.2 รับนโยบายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๕ จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง) เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยจะนำไปขยายผลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตที่รับผิดชอบต่อไป

สูตรบาคาร่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง