เว็บไซต์ในเครือ   :           

บุคลากร สพป.ชม2

รับชมรายการ "พุธช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39

 

บุคลากรสำนักงานเขตนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นำโดย นายสมนึก นาห้วยทราย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรร่วมรับชมที่ห้องประชุมคชสาร ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. หลังจากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อรับนโยบายมอบหมายงานและติดตามงานประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งเปิดโอกสให้ทีมองค์กรได้เสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการการศึกษา 

 

นางสาวซูไบกะห์ ปูเตะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-รายงาน

บาคาร่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง