เว็บไซต์ในเครือ   :           

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ปีพ.ศ. 2563

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2563 ร่วมกับ ข้าราชการและประชาชนอำเภอแม่ริม ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

สล็อต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง