เว็บไซต์ในเครือ   :           

ผอ.สพป.ชม.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้กำลังใจแก่ครู,นักเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง