เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เลย 1 ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ 2

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดยนายนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษา มาตรฐานสำนักงานเขต สำนักงานเขตสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง