เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมงบลงทุนฯ

ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเชิญประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาทั้ง 5 อำเภอ มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกับทีมบริหารองค์กร ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง