เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2รับรายงานตัวครูผู้ช่วย  15ราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน  15 ราย  ในการนี้ นายพิทูรย์ ปัญญาศรี และนายบรรจงศักดิ์ สวมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งปฐมนิเทศ มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ครู พร้อมกันนี้ได้ทำทะเบียนประวัติ กพ.7 และหนังสือส่งตัวไปยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

โดยครูผู้ช่วยทั้ง 15 ราย เรียกบรรจุจากบัญชีสอบแข่งขัน (ศธจ.ชม.) (9ราย) ได้แก่ - วิชาประถมศึกษาจำนวน 5รายบรรจุที่รร.บ้านแม่เหียะ, รร.บ้านแม่ปั๋ง(สาขาขุนปั๋ง), รร.บ้านแม่ตะมาน, รร.บ้านบวกจั่น และรร.ชุมชนบ้านแม่สาบ - วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)  จำนวน 4ราย บรรจุที่รร.ป่าจี้วังแดงวิทยา, รร.บ้านหนองปิด, รร.บ้านโป่งแยงใน และรร.วัดยั้งเมิน

เรียกบรรจุจากนักศึกษาทุนฯ จำนวน  6รายได้แก่ - วิชาภาษาไทย จำนวน 2ราย  บรรจุที่ รร.บ้านสันปง และ รร.บ้านปางไม้แดง -วิชาประถมศึกษา จำนวน 1รายบรรจุที่ รร.บ้านเมืองขอน - วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1รายบรรจุที่ รร.บ้านหนองมะจับ - วิชาปฐมวัย  จำนวน 1รายบรรจุที่ รร.บ้านเมืองก๊ะ -วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) จำนวน 1รายบรรจุที่ รร.บ้านปางห้วยตาด

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง