เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การอบรมผู้คัดกรองทางการศึกษาและ การให้บริการสอนเสริม" ให้กับคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพระนอน และคณะครู ในสังกัด สพป.ชม.เขต 2 ที่มีความสนใจ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ วิทยากรให้ความรู้เรื่องประเภทความพิการทางการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(iep) ขั้นตอนการขอคูปองการศึกษา การกรอก iep-online และเทคนิคการสอนเสริม  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน

illdll

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
251
เมื่อวานนี้
615
เดือนนี้
7,773
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
48,213
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง