เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในงานผ้าป่าสามัคคี ชลบุรี-เชียงใหม่ ณ วัดพระนอน(ข่อนม่วง) โดยมีชุดการแสดงดังนี้
1.ฟ้อนโคม นำแสดงโดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูไลวัลย์ สิงห์แก้ว
2.ฟ้อนเล็บ นำแสดงโดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูอวัศยา แสนคำ และคุณครูวิลาวัลย์ คำสุข
tch

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง