เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน โดยนายสนั้น ยาวิละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานในการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานการจัดงานทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง